» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 stycznia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 11/58/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 11/58/2019

Załączniki:
1) 11/58/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2341.83 KB

Data dokumentu: 2019-01-24

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/57/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 11/57/2019

Załączniki:
1) 11/57/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2329.18 KB

Data dokumentu: 2019-01-24

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/56/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 11/56/2019

Załączniki:
1) 11/56/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2990.99 KB

Data dokumentu: 2019-01-24

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/55/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 11/55/2019

Załączniki:
1) 11/55/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 422.39 KB

Data dokumentu: 2019-01-24

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/54/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 11/54/2019

Załączniki:
1) 11/54/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 414.93 KB

Data dokumentu: 2019-01-24

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/53/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Symbol: 11/53/2019

Załączniki:
1) 11/53/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 421.37 KB

Data dokumentu: 2019-01-24

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/52/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnego Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020"

Symbol: 11/52/2019

Załączniki:
1) 11/52/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2436.16 KB

Data dokumentu: 2019-01-24

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 11/51/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 11/51/2019

Załączniki:
1) 51 Typ: PDF, Rozmiar: 184.44 KB

Data dokumentu: 2019-01-24

Data wprowadzenia: 2019-01-30

WIĘCEJ »
POWRÓT