» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 16/78/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Symbol: 16/78/2019

Załączniki:
1) 16/78/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 5625.6 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/77/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 16/77/2019

Załączniki:
1) 16/77/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2173.58 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/76/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 16/76/2019

Załączniki:
1) 16/76/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1174.73 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/75/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 16/75/2019

Załączniki:
1) 16/75/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2162.19 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/74/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywane uchwał III sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 16/74/2019

Załączniki:
1) 16/74/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 767.75 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/73/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 92/443/2011 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci i młodzieży przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tarnowskich Górach oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, pełnoletnich wychowanków z opłat za posiłki

Symbol: 16/73/2019

Załączniki:
1) 16/73/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 295.67 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/72/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 16/72/2019

Załączniki:
1) 16/72/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1389.71 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/71/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych d komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 16/71/2019

Załączniki:
1) 16/71/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1034.06 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/70/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych d komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 16/70/2019

Załączniki:
1) 16/70/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1045.21 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/69/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2018 roku

Symbol: 16/69/2019

Załączniki:
1) 16/69/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1588.41 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-15

WIĘCEJ »
POWRÓT