» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 17/85/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 213/902/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 17/85/2019

Załączniki:
1) 17/85/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 282.82 KB

Data dokumentu: 2019-02-18

Data wprowadzenia: 2019-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/84/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 210/889/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej

Symbol: 17/84/2019

Załączniki:
1) 17/84/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 297.24 KB

Data dokumentu: 2019-02-18

Data wprowadzenia: 2019-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/83/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: udzielenia Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Tarnogórskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (IV)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lat 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 17/83/2019

Załączniki:
1) 17/83/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 353.84 KB

Data dokumentu: 2019-02-18

Data wprowadzenia: 2019-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/82/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: udzielenia Justynie Schmidt - Łakomy - naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju upoważnienia do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Symbol: 17/82/2019

Załączniki:
1) 17/82/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 229.76 KB

Data dokumentu: 2019-02-18

Data wprowadzenia: 2019-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/81/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: udzielenia Stanisławowi Torbusowi - Członkowi Zarządu Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu Tarnogórskiego na Walnych Zebraniach Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Symbol: 17/81/2019

Załączniki:
1) 17/81/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 260.25 KB

Data dokumentu: 2019-02-18

Data wprowadzenia: 2019-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/80/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, ul. Pyskowicka 34

Symbol: 17/80/2019

Załączniki:
1) 17/80/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3595.21 KB

Data dokumentu: 2019-02-18

Data wprowadzenia: 2019-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 17/79/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 17/79/2019

Załączniki:
1) 17/79/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2802.42 KB

Data dokumentu: 2019-02-18

Data wprowadzenia: 2019-02-22

WIĘCEJ »
POWRÓT