» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 marca 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 20/96/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie: składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 20/96/2019

Załączniki:
1) 20/96/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 383.14 KB

Data dokumentu: 2019-03-04

Data wprowadzenia: 2019-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 20/95/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonaniem uchwał IV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 20/95/2019

Załączniki:
1) 20/95/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 472.32 KB

Data dokumentu: 2019-03-04

Data wprowadzenia: 2019-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 20/94/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 20/94/2019

Załączniki:
1) 20/94/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 389.59 KB

Data dokumentu: 2019-03-04

Data wprowadzenia: 2019-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 20/93/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 20/93/2019

Załączniki:
1) 20/93/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 391.99 KB

Data dokumentu: 2019-03-04

Data wprowadzenia: 2019-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 20/92/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 254/1234/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 20/92/2019

Załączniki:
1) 20/92/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 355.97 KB

Data dokumentu: 2019-03-04

Data wprowadzenia: 2019-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 20/91/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 20/91/2019

Załączniki:
1) 20/91/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1082.97 KB

Data dokumentu: 2019-03-04

Data wprowadzenia: 2019-03-18

WIĘCEJ »
POWRÓT