» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 kwietnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 26/124/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Symbol: 26/124/2019

Załączniki:
1) 26/124/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 8058.5 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/123/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, w czasie jego nieobecności

Symbol: 26/123/2019

Załączniki:
1) 26/123/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 230.56 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/122/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach, w czasie jego nieobecności

Symbol: 26/122/2019

Załączniki:
1) 26/122/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 233.8 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/121/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie, w czasie jego nieobecności

Symbol: 26/121/2019

Załączniki:
1) 26/121/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 215.39 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/120/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, w czasie jego nieobecności

Symbol: 26/120/2019

Załączniki:
1) 26/120/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 241.01 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/120/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, w czasie jego nieobecności

Symbol: 26/120/2019

Załączniki:
1) 26/120/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 241.01 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/119/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach,w czasie jego nieobecności

Symbol: 26/119/2019

Załączniki:
1) 26/119/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 265.24 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/118/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, w czasie jego nieobecności

Symbol: 26/118/2019

Załączniki:
1) 26/118/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 236.25 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/118/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, w czasie jego nieobecności

Symbol: 26/118/2019

Załączniki:
1) 26/118/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 236.25 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 26/117/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 26/117/2019

Załączniki:
1) 26/117/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 384.85 KB

Data dokumentu: 2019-04-01

Data wprowadzenia: 2019-04-05

WIĘCEJ »
POWRÓT