» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 28/151/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla Mariana Janoszki

Symbol: 28/151/2019

Załączniki:
1) 28/151/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 439.42 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/150/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla dr n. med. Beaty Poprawy

Symbol: 28/150/2019

Załączniki:
1) 28/150/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 471.25 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/149/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Symbol: 28/149/2019

Załączniki:
1) 28/149/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 5853.66 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/148/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 28/148/2019

Załączniki:
1) 28/148/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2715.8 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/147/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 28/147/2019

Załączniki:
1) 28/147/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 836.14 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/146/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 28/146/2019

Załączniki:
1) 28/146/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2343.13 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/145/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Izabeli Szelidze -Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 28/145/2019

Załączniki:
1) 28/145/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 288.98 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/144/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Sabinie MĂźller -Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli

Symbol: 28/144/2019

Załączniki:
1) 28/144/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 336.2 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/143/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 28/143/2019

Załączniki:
1) 28/143/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 485.12 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/142/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 28/142/2019

Załączniki:
1) 28/142/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 10947.59 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/141/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach

Symbol: 28/141/2019

Załączniki:
1) 28/141/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 7843.17 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/140/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2022

Symbol: 28/140/2019

Załączniki:
1) 28/140/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 7613.9 KB

Data dokumentu: 2019-04-15

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
POWRÓT