» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 30/160/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej nauke na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 30/160/2019

Załączniki:
1) 30/160/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 252.19 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 30/159/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Symbol: 30/159/2019

Załączniki:
1) 30/159/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 253.84 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 30/158/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: 30/158/2019

Załączniki:
1) 30/158/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 343 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 30/157/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 30/157/2019

Załączniki:
1) 30/157/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 361.53 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 30/156/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: 30/156/2019

Załączniki:
1) 30/156/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1110.99 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 30/155/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz My" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 30/155/2019

Załączniki:
1) 30/155/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 4222.27 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 30/154/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Marcie Szymik - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łubiu upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 30/154/2019

Załączniki:
1) 30/154/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 278.76 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
POWRÓT