» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 34/199/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok

Symbol: 34/199/2019

Załączniki:
1) 34/199/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 525.69 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/198/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji na okaziciela serii A15 Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 34/198/2019

Załączniki:
1) 34/198/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 228.22 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/197/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Symbol: 34/197/2019

Załączniki:
1) 34/197/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 6303.13 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/196/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/409/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Symbol: 34/196/2019

Załączniki:
1) 34/196/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 805.31 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/195/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 34/195/2019

Załączniki:
1) 34/195/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3572.92 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/194/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, w czasie jego nieobecności

Symbol: 34/194/2019

Załączniki:
1) 34/194/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 232.75 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/193/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: 34/193/2019

Załączniki:
1) 34/193/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 196.51 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/192/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 34/192/2019

Załączniki:
1) 34/192/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 212.7 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/191/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na terenie gminy Miasteczko Śląskie

Symbol: 34/191/2019

Załączniki:
1) 34/191/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 520.56 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/190/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok

Symbol: 34/190/2019

Załączniki:
1) 34/190/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2500.61 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/189/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 213/902/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 34/189/2019

Załączniki:
1) 34/189/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 261.66 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/188/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 210/889/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej

Symbol: 34/188/2019

Załączniki:
1) 34/188/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 265.58 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/187/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: powierzenia Pani Janinie Lizis pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 34/187/2019

Załączniki:
1) 34/187/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 207.44 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/186/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych Śląskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z przeznaczeniem dla Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR oraz pełniącego patrole łodzią motorową nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2019 roku

Symbol: 34/186/2019

Załączniki:
1) 34/186/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 363.91 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/185/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

Symbol: 34/185/2019

Załączniki:
1) 34/185/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1558.49 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/184/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 183/743/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego (z późn. zm.)

Symbol: 34/184/2019

Załączniki:
1) 34/184/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 335.49 KB

Data dokumentu: 2019-05-20

Data wprowadzenia: 2019-05-27

WIĘCEJ »
POWRÓT