» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2019 roku

Uchwała nr 35/ 208/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie realizacji projektu pn. "Powiatowe Centrum Usług Społecznych", złożonego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01 IZ.01-24-147/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregion CentralnySymbol: 35/ 208/2019


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

Wyświetleń: 533

Załączniki:
1) 35/ 208/2019 Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2019-05-30, Pobrań: 481, Typ: PDF, Rozmiar: 388.76 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2019-05-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2019-05-30
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK