» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 czerwca 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 37/230/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Symbol: 37/230/2019

Załączniki:
1) 37/230/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 683.13 KB

Data dokumentu: 2019-06-03

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/229/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 37/229/2019

Załączniki:
1) 37/229/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 583.63 KB

Data dokumentu: 2019-06-03

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/228/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 37/228/2019

Załączniki:
1) 37/228/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1105.45 KB

Data dokumentu: 2019-06-03

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/227/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa arch. Markowi Saneckiemu

Symbol: 37/227/2019

Załączniki:
1) 37/227/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 231.18 KB

Data dokumentu: 2019-06-03

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/226/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Beacie Mazur - wicedyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: 37/226/2019

Załączniki:
1) 37/226/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 252.27 KB

Data dokumentu: 2019-06-03

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/225/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziecinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej opiniującej przeprowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności spędzania czasu wolnego i zabaw z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Kanza w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 37/225/2019

Załączniki:
1) 37/225/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2545.89 KB

Data dokumentu: 2019-06-03

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/224/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020 za rok 2018

Symbol: 37/224/2019

Załączniki:
1) 37/224/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1487.59 KB

Data dokumentu: 2019-06-03

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 37/223/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: 37/223/2019

Załączniki:
1) 37/223/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 566.34 KB

Data dokumentu: 2019-06-03

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
POWRÓT