» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 39/250/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomiczny w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 39/250/2019

Załączniki:
1) 39/250/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 394.5 KB

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/249/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyłącznie Technikum nr 13 z Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomiczny w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 39/249/2019

Załączniki:
1) 39/249/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 400.9 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/248/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 39/248/2019

Załączniki:
1) 39/248/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 389.75 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/247/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 39/247/2019

Załączniki:
1) 39/247/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 412.99 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/246/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 39/246/2019

Załączniki:
1) 39/246/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 355.96 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/245/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 39/245/2019

Załączniki:
1) 39/245/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 330.66 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/244/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 39/244/2019

Załączniki:
1) 39/244/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 350.77 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/243/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach

Symbol: 39/243/2019

Załączniki:
1) 39/243/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 352.07 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/242/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie

Symbol: 39/242/2019

Załączniki:
1) 39/242/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 332.55 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/241/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: 39/241/2019

Załączniki:
1) 39/241/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 359.23 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/240/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, obejmującej

Symbol: 39/240/2019

Załączniki:
1) 39/240/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 775.16 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/239/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 264/1154/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 39/239/2019

Załączniki:
1) 39/239/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 217.96 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/238/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonych numerami ewidencyjnymi działek: 243/50 i 121/329, obręb Szałsza

Symbol: 39/238/2019

Załączniki:
1) 39/238/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 241.1 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/237/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonych numerami ewidencyjnymi działek: 223/6, 1310/12, 2609/12 i 2603/12, obręb Zbrosławice

Symbol: 39/237/2019

Załączniki:
1) 39/237/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 221.12 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/236/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 39/236/2019

Załączniki:
1) 39/236/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 296.36 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/235/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Monice Franusik - dyrektorowi Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli

Symbol: 39/235/2019

Załączniki:
1) 39/235/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 328.62 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/234/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 rokuw sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał VII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 39/234/2019

Załączniki:
1) 39/234/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 711.7 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 39/233/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY"

Symbol: 39/233/2019

Załączniki:
1) 39/233/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 581.08 KB

Data dokumentu: 2019-06-10

Data wprowadzenia: 2019-06-17

WIĘCEJ »
POWRÓT