» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 43/262/2019 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie w czasie jego nieobecności

Symbol: 43/262/2019

Załączniki:
1) 43/262/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 205.24 KB

Data dokumentu: 2019-06-25

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 43/261/2019 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie w czasie jego nieobecności

Symbol: 43/261/2019

Załączniki:
1) 43/261/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 202.54 KB

Data dokumentu: 2019-06-25

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 43/260/2019 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał IX sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 43/260/2019

Załączniki:
1) 43/260/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 520.41 KB

Data dokumentu: 2019-06-25

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 43/259/2019 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Justynie Schmidt - Łakomy - naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju pełnomocnictwa do udziału w pracach Zespołu Koordynacji Projektu odpowiedzialnego za zarządzanie operacyjne projektu "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 działanie 11.2.1 Wsparcie Szkolnictwa zawodowego ZIT

Symbol: 43/259/2019

Załączniki:
1) 43/259/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 367.07 KB

Data dokumentu: 2019-06-25

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 43/258/2019 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępcze

Symbol: 43/258/2019

Załączniki:
1) 43/258/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1307.67 KB

Data dokumentu: 2019-06-25

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
POWRÓT