» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 lipca 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 45/272/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 45/272/2019

Załączniki:
1) 45/272/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 279.9 KB

Data wprowadzenia: 2019-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/271/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/222/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości z późn. zm.

Symbol: 45/271/2019

Załączniki:
1) 45/271/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 490.04 KB

Data wprowadzenia: 2019-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/270/2019 zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 254/1324/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 45/270/2019

Załączniki:
1) 45/270/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 336.21 KB

Data wprowadzenia: 2019-07-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/269/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Symbol: 45/269/2019

Załączniki:
1) 45/269/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2832.26 KB

Data wprowadzenia: 2019-07-11

WIĘCEJ »
POWRÓT