» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 47/285/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Opolskiej 26

Symbol: 47/285/2019

Załączniki:
1) 47/285/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 360.83 KB

Data dokumentu: 2019-07-16

Data wprowadzenia: 2019-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 47/284/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcący im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Symbol: 47/284/2019

Załączniki:
1) 47/284/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 412.95 KB

Data dokumentu: 2019-07-16

Data wprowadzenia: 2019-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 47/283/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 47/283/2019

Załączniki:
1) 47/283/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2035.8 KB

Data wprowadzenia: 2019-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 47/282/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 47/282/2019

Załączniki:
1) 47/282/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3462.04 KB

Data dokumentu: 2019-07-16

Data wprowadzenia: 2019-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 47/281/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3001S - ulicy Maja w Tarnowskich Górach

Symbol: 47/281/2019

Załączniki:
1) 47/281/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1031.15 KB

Data dokumentu: 2019-07-16

Data wprowadzenia: 2019-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 47/280/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art..3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej

Symbol: 47/280/2019

Załączniki:
1) 47/280/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1301.57 KB

Data dokumentu: 2019-07-16

Data wprowadzenia: 2019-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 47/279/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 47/279/2019

Załączniki:
1) 47/279/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 194.35 KB

Data dokumentu: 2019-07-16

Data wprowadzenia: 2019-07-24

WIĘCEJ »
POWRÓT