» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 50/299/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie:udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019"

Symbol: 50/299/2019

Załączniki:
1) 50/299/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 337.69 KB

Data dokumentu: 2019-07-29

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 50/298/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 50/298/2019

Załączniki:
1) 50/298/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1286.7 KB

Data dokumentu: 2019-07-29

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 50/297/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 50/297/2019

Załączniki:
1) 50/297/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2209.43 KB

Data dokumentu: 2019-07-29

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 50/296/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do wynajmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na postawienie automatu samosprzedającego do napojów i przekąsek

Symbol: 50/296/2019

Załączniki:
1) 50/296/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 706.21 KB

Data dokumentu: 2019-07-29

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 50/295/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie przyznania Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok szkolny 2019/2020

Symbol: 50/295/2019

Załączniki:
1) 50/295/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1063.95 KB

Data dokumentu: 2019-07-29

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 50/294/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości przyznawanego Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 oraz przyjęcia wzoru umowy ze stypendystą

Symbol: 50/294/2019

Załączniki:
1) 50/294/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 750.62 KB

Data dokumentu: 2019-07-29

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 50/293/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Symbol: 50/293/2019

Załączniki:
1) 50/293/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1266.28 KB

Data dokumentu: 2019-07-29

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 50/292/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 50/292/2019

Załączniki:
1) 50/292/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1262.41 KB

Data dokumentu: 2019-07-29

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
POWRÓT