» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 sierpnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 52/309/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 52/309/2019

Załączniki:
1) 52/309/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2435 KB

Data dokumentu: 2019-08-05

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 52/308/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania po obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/146/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: 52/308/2019

Załączniki:
1) 52/308/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3495.91 KB

Data dokumentu: 2019-08-05

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 52/307/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji opiniującej w celu ustalenia ostatecznej listy Projektów zgłoszonych do realizacji w formie Budżetu partycypacyjnego na rok 2020, poddanych pod głosowanie społeczne

Symbol: 52/307/2019

Załączniki:
1) 52/307/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 355.91 KB

Data dokumentu: 2019-08-05

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 52/306/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 52/306/2019

Załączniki:
1) 52/306/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 201.27 KB

Data dokumentu: 2019-08-05

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 52/305/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: J. Korola, Kruczej i Grunwaldzkiej

Symbol: 52/305/2019

Załączniki:
1) 52/305/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 208.8 KB

Data dokumentu: 2019-08-05

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 52/304/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmian w załączniku do Uchwały nr 314/1368/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z późn. zm.

Symbol: 52/304/2019

Załączniki:
1) 52/304/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 414.39 KB

Data dokumentu: 2019-08-05

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
POWRÓT