» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 53/336/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/336/2019

Załączniki:
1) 53/336/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 331.11 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/335/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie z przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Symbol: 53/335/2019

Załączniki:
1) 53/335/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 6226.29 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/334/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie z przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2019 rok

Symbol: 53/334/2019

Załączniki:
1) 53/334/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3636.3 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/333/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 53/333/2019

Załączniki:
1) 53/333/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1535.83 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/332/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 53/332/2019

Załączniki:
1) 53/332/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 4029.65 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/331/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Ploteckiej

Symbol: 53/331/2019

Załączniki:
1) 53/331/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 225.87 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/330/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia Mariuszowi Sroce - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu PO WER, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 53/330/2019

Załączniki:
1) 53/330/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 441.38 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/329/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia Józefowi Causowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu PO WER, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 53/329/2019

Załączniki:
1) 53/329/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 449.91 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/328/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Miasteczko Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Symbol: 53/328/2019

Załączniki:
1) 53/328/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 211.69 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/327/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/327/2019

Załączniki:
1) 53/327/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 520.67 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/326/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno- Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno- Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/326/2019

Załączniki:
1) 53/326/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 527.33 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/325/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/325/2019

Załączniki:
1) 53/325/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 515.38 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/324/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarnowskich Górach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/324/2019

Załączniki:
1) 53/324/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 561.27 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/323/019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/323/019

Załączniki:
1) 53/323/019 Typ: PDF, Rozmiar: 490.17 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/322/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/322/2019

Załączniki:
1) 53/322/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 489.06 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/321/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno- Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno- Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/321/2019

Załączniki:
1) 53/321/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 516.06 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/320/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/320/2019

Załączniki:
1) 53/320/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 523.23 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/319/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/319/2019

Załączniki:
1) 53/319/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 491.33 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/318/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/318/2019

Załączniki:
1) 53/318/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 495.92 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/317/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/317/2019

Załączniki:
1) 53/317/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 483.42 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/316/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/316/2019

Załączniki:
1) 53/316/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 507.03 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/315/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/315/2019

Załączniki:
1) 53/315/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 494.13 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/314/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/314/2019

Załączniki:
1) 53/314/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 545.97 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/313/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr 2 dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/313/2019

Załączniki:
1) 53/313/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 577.89 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/312/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr 1 dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej- Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/312/2019

Załączniki:
1) 53/312/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 664.18 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/311/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały w sprawie rezygnacji Powiatu Tarnogórskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"

Symbol: 53/311/2019

Załączniki:
1) 53/311/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 355.26 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/310/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Symbol: 53/310/2019

Załączniki:
1) 53/310/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 554.75 KB

Data dokumentu: 2019-08-12

Data wprowadzenia: 2019-08-16

WIĘCEJ »
POWRÓT