» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 56/348/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn

Symbol: 56/348/2019

Załączniki:
1) 56/348/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 185.27 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/347/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującym zachodnią część Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" wraz z terenami przyległymi

Symbol: 56/347/2019

Załączniki:
1) 56/347/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 225.85 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/346/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach do wymogów określonych przepisami ustawy Prawo Oświatowe

Symbol: 56/346/2019

Załączniki:
1) 56/346/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 439.65 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/345/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach do wymogów określonych przepisami ustawy Prawo Oświatowe

Symbol: 56/345/2019

Załączniki:
1) 56/345/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 470.18 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/344/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 53/327/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/344/2019

Załączniki:
1) 56/344/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 247.22 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/343/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 53/313/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr 2 dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/343/2019

Załączniki:
1) 56/343/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 256.2 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/342/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 53/312/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr dla osób posiadających wykształcenia średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej -Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/342/2019

Załączniki:
1) 56/342/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 369.42 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-06

WIĘCEJ »
POWRÓT