» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 64/398/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych niektórych dróg wewnętrznych położonych na terenie gminy Tarnowskie Góry

Symbol: 64/398/2019

Załączniki:
1) 64/398/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 272.17 KB

Data dokumentu: 2019-09-23

Data wprowadzenia: 2019-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/397/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: udzielenia Izabeli Mnich - dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli

Symbol: 64/397/2019

Załączniki:
1) 64/397/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 291.51 KB

Data dokumentu: 2019-09-23

Data wprowadzenia: 2019-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/396/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: udzielenia Izabeli Mnich - dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 64/396/2019

Załączniki:
1) 64/396/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 298.42 KB

Data dokumentu: 2019-09-23

Data wprowadzenia: 2019-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/395/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: udzielenia Mateuszowi Jankowskie - dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu pn.: "Mierzymy wysoko" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Symbol: 64/395/2019

Załączniki:
1) 64/395/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 436.83 KB

Data dokumentu: 2019-09-23

Data wprowadzenia: 2019-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/394/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: udzielenia Mateuszowi Jankowskiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu PO WER, finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 64/394/2019

Załączniki:
1) 64/394/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 441.96 KB

Data dokumentu: 2019-09-23

Data wprowadzenia: 2019-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/393/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 47/279/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 64/393/2019

Załączniki:
1) 64/393/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 174.37 KB

Data dokumentu: 2019-09-23

Data wprowadzenia: 2019-09-27

WIĘCEJ »
POWRÓT