» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 66/413/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XI i XII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 66/413/2019

Załączniki:
1) 66/413/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1239.49 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/415/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 66/415/2019

Załączniki:
1) 66/415/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 912.49 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/414/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 66/414/2019

Załączniki:
1) 66/414/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1839.07 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/412/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: udzielenia Adamowi Grabowskiemu - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Miedarach pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Symbol: 66/412/2019

Załączniki:
1) 66/412/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 313.06 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/411/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: udzielenia Marcie Szymik - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łubiu pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonych w art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Symbol: 66/411/2019

Załączniki:
1) 66/411/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 323.31 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/410/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: udzielenia Jerzemu Jankowskiemu - dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu PO WER, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 66/410/2019

Załączniki:
1) 66/410/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 426.25 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/409/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. dyrektora Technikum nr 13 w Radzionkowie, w czasie jego nieobecności

Symbol: 66/409/2019

Załączniki:
1) 66/409/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 189.84 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/408/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 238/1154/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie: ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Symbol: 66/408/2019

Załączniki:
1) 66/408/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 503.96 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/407/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Symbol: 66/407/2019

Załączniki:
1) 66/407/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 756.11 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/407/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Symbol: 66/407/2019

Załączniki:
1) 66/407/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 756.11 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/406/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do wynajmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na postawienie automatów samosprzedających

Symbol: 66/406/2019

Załączniki:
1) 66/406/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 681.91 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/405/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na umieszczenie punktu tzw. "jadłodzielni"

Symbol: 66/405/2019

Załączniki:
1) 66/405/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 554.54 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/404/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: wynajmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na lokal związany z działalnością handlowo - gastronomiczną

Symbol: 66/404/2019

Załączniki:
1) 66/404/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 683.23 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/403/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 23/103/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 66/403/2019

Załączniki:
1) 66/403/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 318.7 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 66/402/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Symbol: 66/402/2019

Załączniki:
1) 66/402/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3537.51 KB

Data dokumentu: 2019-09-30

Data wprowadzenia: 2019-10-04

WIĘCEJ »
POWRÓT