» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 69/429/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. "Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów w Miasteczku Śląskim"

Symbol: 69/429/2019

Załączniki:
1) 69/429/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 492.21 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 69/428/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 69/428/2019

Załączniki:
1) 69/428/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2763.92 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 69/427/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 69/427/2019

Załączniki:
1) 69/427/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 6078.11 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 69/426/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie udzielenia Klaudii Zyśk -dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Podziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT Subregion Centralny

Symbol: 69/426/2019

Załączniki:
1) 69/426/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 329.76 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 69/425/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonych numerami ewidencyjnymi działek 243/50 i 121/329, obręb Szałsza

Symbol: 69/425/2019

Załączniki:
1) 69/425/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 374.47 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 69/424/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tarnogórskiego za rok szkolny 2018/2019

Symbol: 69/424/2019

Załączniki:
1) 69/424/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 13157.01 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-18

WIĘCEJ »
POWRÓT