» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 grudnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 80/488/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Symbol: 80/488/2019

Załączniki:
1) 80/488/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1303.36 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/487/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019 - 2028

Symbol: 80/487/2019

Załączniki:
1) 80/487/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 6462.79 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/486/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 80/486/2019

Załączniki:
1) 80/486/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 6494.71 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/485/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 80/485/2019

Załączniki:
1) 80/485/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1663.03 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/484/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 80/484/2019

Załączniki:
1) 80/484/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3779.67 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/483/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Świerklańcu

Symbol: 80/483/2019

Załączniki:
1) 80/483/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 323.26 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/482/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu tarnogórskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Kaletach

Symbol: 80/482/2019

Załączniki:
1) 80/482/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 349.67 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/481/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu tarnogórskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu

Symbol: 80/481/2019

Załączniki:
1) 80/481/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 354.43 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/480/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie zatrudnienia Pani Barbary Myland na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 80/480/2019

Załączniki:
1) 80/480/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 173.49 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/479/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Symbol: 80/479/2019

Załączniki:
1) 80/479/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 415.77 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/478/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia Panu Mariuszowi Sroce stanowiska dyrektora Technikum nr 13 w Radzionkowie

Symbol: 80/478/2019

Załączniki:
1) 80/478/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 182.55 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/477/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Technikum nr 13 w Radzionkowie

Symbol: 80/477/2019

Załączniki:
1) 80/477/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 178.13 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/476/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum nr 13 w Radzionkowie

Symbol: 80/476/2019

Załączniki:
1) 80/476/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 191.25 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-13

WIĘCEJ »
POWRÓT