» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 82/501/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania nagród rocznych dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 82/501/2019

Załączniki:
1) 82/501/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 577.23 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/500/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla której organizatorem jest Powiat Tarnogórski

Symbol: 82/500/2019

Załączniki:
1) 82/500/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1223.6 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/499/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 293/1456/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

Symbol: 82/499/2019

Załączniki:
1) 82/499/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 380.31 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/498/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 82/498/2019

Załączniki:
1) 82/498/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2188.48 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/497/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 82/497/2019

Załączniki:
1) 82/497/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2201.59 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/496/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Anny Szot nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 82/496/2019

Załączniki:
1) 82/496/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 235.58 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/495/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Magdaleny Gieruszyńskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 82/495/2019

Załączniki:
1) 82/495/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 231.69 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/494/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Agnieszki Krawczyk nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 82/494/2019

Załączniki:
1) 82/494/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 243.31 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/493/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XIV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 82/493/2019

Załączniki:
1) 82/493/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 460.79 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/492/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Zagrodowej w Pyrzowicach na odcinku od ulicy Piłsudskiego do granicy terenu kolejowego (w ramach organizacji objazdu łączącego drogę gminną (ul. Piłsudskiego) z drogą wojewódzką (DW 913)"

Symbol: 82/492/2019

Załączniki:
1) 82/492/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 229.14 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/491/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 82/491/2019

Załączniki:
1) 82/491/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 258.4 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/490/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok z późn. zm.

Symbol: 82/490/2019

Załączniki:
1) 82/490/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 671.3 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 82/489/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 233/991/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 82/489/2019

Załączniki:
1) 82/489/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 904.96 KB

Data dokumentu: 2019-12-16

Data wprowadzenia: 2019-12-27

WIĘCEJ »
POWRÓT