» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 84/517/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Symbol: 84/517/2019

Załączniki:
1) 84/517/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3616.16 KB

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2020-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 84/516/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Symbol: 84/516/2019

Załączniki:
1) 84/516/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 949.57 KB

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2020-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 84/515/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 84/515/2019

Załączniki:
1) 84/515/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1798.8 KB

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2020-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 84/514/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 rok w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 84/514/2019

Załączniki:
1) 84/514/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 687.35 KB

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2020-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 84/513/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 rok w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Klaudii Zyśk - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 84/513/2019

Załączniki:
1) 84/513/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 254.54 KB

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2020-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 84/512/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do wynajmu lokalu nr 3 położonego przy ul. Park 7 w Brynku, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Symbol: 84/512/2019

Załączniki:
1) 84/512/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 774.46 KB

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2020-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 84/511/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 84/511/2019

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2020-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 84/510/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 84/510/2019

Załączniki:
1) 84/510/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 957.76 KB

Data dokumentu: 2019-12-30

Data wprowadzenia: 2020-01-03

WIĘCEJ »
POWRÓT