» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2020 rok

Sesja w dniu 23 czerwca 2020 rokuData: 23 czerwca 2020 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce : budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 40/2020).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 (druk nr 41/2020).
5. Informacja Prezesa Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach dotycząca aktualnej sytuacji organizacyjno-finansowej oraz planów i zamierzeń spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 38/2020).
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej nr 2 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 (druk nr 34/2020).
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 (druk nr 35/2020).
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 (druk nr 36/2020).
10. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1, Szkoły Policealnej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 (druk nr 37/2020).
11. Rozpatrzenie skargi złożonej przez T.F. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
12. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://sesja.tarnogorski.pl/.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2021-04-14

Wyświetleń: 648

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-06-16
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2021-04-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK