» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 87/535/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Symbol: 87/535/2020

Załączniki:
1) 87/535/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 5241.57 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/534/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok

Symbol: 87/534/2020

Załączniki:
1) 87/534/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 2190.22 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/533/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020rok

Symbol: 87/533/2020

Załączniki:
1) 87/533/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 453.42 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/532/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 87/532/2020

Załączniki:
1) 87/532/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 540.65 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/531/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 87/531/2020

Załączniki:
1) 87/531/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 394.57 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/530/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie kultury, sportu, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 87/530/2020

Załączniki:
1) 87/530/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 397.96 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/529/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/222/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomościami z późn. zm

Symbol: 87/529/2020

Załączniki:
1) 87/529/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 442.88 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/528/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół wchodzących w jego skład

Symbol: 87/528/2020

Załączniki:
1) 87/528/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 430.37 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/527/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia Józefowi Causowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 87/527/2020

Załączniki:
1) 87/527/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 443.06 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/526/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia Mateuszowi Jankowskiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 87/526/2020

Załączniki:
1) 87/526/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 440.83 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/525/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia Monice Franusik - dyrektorowi Zespół Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 87/525/2020

Załączniki:
1) 87/525/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 448.16 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 87/524/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie w sprawie udzielenia Joannie Stomskiej dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 87/524/2020

Załączniki:
1) 87/524/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 444.57 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-24

WIĘCEJ »
POWRÓT