» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 stycznia 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 90/547/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3242S w ciągu ulicy 3 Maja i Lasowickiej w Nowym Chechle"

Symbol: 90/547/2020

Załączniki:
1) 90/547/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 211.41 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/546/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 90/546/2020

Załączniki:
1) 90/546/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1330.63 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/545/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 90/545/2020

Załączniki:
1) 90/545/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 807.27 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/544/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 90/544/2020

Załączniki:
1) 90/544/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1243.3 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/543/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 90/543/2020

Załączniki:
1) 90/543/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 3187.08 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/542/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 90/542/2020

Załączniki:
1) 90/542/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 771.82 KB

Data wprowadzenia: 2020-02-05

WIĘCEJ »
POWRÓT