» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 100/576/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie udzielenia Monice Franusik - dyrektorowi Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus +

Symbol: 100/576/2020

Załączniki:
1) 100/576/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 442.59 KB

Data dokumentu: 2020-03-10

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/575/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok.

Symbol: 100/575/2020

Załączniki:
1) 100/575/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 515.05 KB

Data dokumentu: 2020-03-10

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/574/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 100/574/2020

Załączniki:
1) 100/574/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1062.66 KB

Data dokumentu: 2020-03-10

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/573/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych powiatowych drogi położonej na terenie Miasta Piekary Śląskie

Symbol: 100/573/2020

Załączniki:
1) 100/573/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 361.54 KB

Data dokumentu: 2020-03-10

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/572/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry

Symbol: 100/572/2020

Załączniki:
1) 100/572/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1686.87 KB

Data dokumentu: 2020-03-10

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/571/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Barbarze Machurze - Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 100/571/2020

Załączniki:
1) 100/571/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 236.75 KB

Data dokumentu: 2020-03-10

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/570/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 100/570/2020

Załączniki:
1) 100/570/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 2348.71 KB

Data dokumentu: 2020-03-10

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/570/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 100/570/2020

Załączniki:
1) 100/570/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 2348.71 KB

Data dokumentu: 2020-03-10

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/569/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2018 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Symbol: 100/569/2020

Załączniki:
1) 100/569/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 8555.9 KB

Data dokumentu: 2020-03-10

Data wprowadzenia: 2020-03-13

WIĘCEJ »
POWRÓT