» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 101/585/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 101/585/2020

Załączniki:
1) 101/586/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1164.8 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 101/584/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 101/584/2020

Załączniki:
1) 101/584/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1023.31 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 101/583/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 101/583/2020

Załączniki:
1) 101/583/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1992.08 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 101/582/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski Młyn

Symbol: 101/582/2020

Załączniki:
1) 101/582/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 200.81 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 101/581/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Symbol: 101/581/2020

Załączniki:
1) 101/581/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1614.72 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 101/580/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2019

Symbol: 101/580/2020

Załączniki:
1) 101/580/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 25813.58 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 101/579/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie udzielenia Izabeli Mnich - dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus+

Symbol: 101/579/2020

Załączniki:
1) 101/579/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 400.35 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 101/578/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie umorzenia należności

Symbol: 101/578/2020

Data wprowadzenia: 2020-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 101/577/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 101/577/2020

Załączniki:
1) 101/577/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 2042.12 KB

Data wprowadzenia: 2020-03-27

WIĘCEJ »
POWRÓT