» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 105/606/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok

Symbol: 105/606/2020

Załączniki:
1) 105/606/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 830.18 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/605/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020 - 2028

Symbol: 105/605/2020

Załączniki:
1) 105/605/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 5479.37 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/604/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 105/604/2020

Załączniki:
1) 105/604/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 3371.3 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/603/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 105/603/2020

Załączniki:
1) 105/603/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 731.33 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/602/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 105/602/2020

Załączniki:
1) 105/602/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1556.23 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/601/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego

Symbol: 105/601/2020

Załączniki:
1) 105/601/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 606.41 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/600/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych na terenie miasta Gliwice

Symbol: 105/600/2020

Załączniki:
1) 105/600/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 401.03 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/599/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gliwice

Symbol: 106/599/2020

Załączniki:
1) 105/599/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 359.35 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/598/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłożenie Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Symbol: 105/598/2020

Załączniki:
1) 105/598/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 7087.49 KB

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
POWRÓT