» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lipca 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 238/1642/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał LII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 238/1642/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1641/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie uzgodnienia dwóch projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Kalety część zachodnia oraz część wschodnia

Symbol: 238/1641/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1640/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy Ożarowice do kategorii dróg gminnych

Symbol: 238/1640/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1638/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 208/1405/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 238/1638/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 238/1635/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim na lata 2006 – 2015.

Symbol: 237/1635/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-10

WIĘCEJ »
POWRÓT