» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 107/617/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonania czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy leasingu samochodu ciężarowego

Symbol: 107/617/2020

Załączniki:
1) 107/617/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 211.96 KB

Data dokumentu: 2020-05-11

Data wprowadzenia: 2020-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/616/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020rok

Symbol: 107/616/2020

Załączniki:
1) 107/616/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1165.37 KB

Data dokumentu: 2020-05-11

Data wprowadzenia: 2020-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/615/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok

Symbol: 107/615/2020

Załączniki:
1) 107/615/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 2962.4 KB

Data dokumentu: 2020-05-11

Data wprowadzenia: 2020-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/614/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2020 w sprawie składu Komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski złożone w roku 2020 przez spółki wodne działające na terenie Powiatu Tarnogórskiego o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie w ww. zakresie

Symbol: 107/614/2020

Załączniki:
1) 107/614/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 821.66 KB

Data dokumentu: 2020-05-11

Data wprowadzenia: 2020-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/613/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 107/613/2020

Załączniki:
1) 107/613/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 8810.12 KB

Data dokumentu: 2020-05-11

Data wprowadzenia: 2020-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/612/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020" za rok 2019

Symbol: 107/612/2020

Załączniki:
1) 107/612/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1721.15 KB

Data dokumentu: 2020-05-11

Data wprowadzenia: 2020-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/611/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekazania gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu

Symbol: 107/611/2020

Załączniki:
1) 107/611/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 491.55 KB

Data dokumentu: 2020-05-11

Data wprowadzenia: 2020-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/610/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 107/610/2020

Załączniki:
1) 107/610/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 637.08 KB

Data dokumentu: 2020-05-11

Data wprowadzenia: 2020-05-22

WIĘCEJ »
POWRÓT