» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 108/626/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 Szkoły Policealnej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Symbol: 108/626/2020

Załączniki:
1) 108/626/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 487.91 KB

Data dokumentu: 2020-05-18

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/625/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Symbol: 108/625/2020

Załączniki:
1) 108/625/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 7106.4 KB

Data dokumentu: 2020-05-18

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/625/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Symbol: 108/625/2020

Załączniki:
1) 108/625/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 7106.4 KB

Data dokumentu: 2020-05-18

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/624/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Symbol: 108/624/2020

Załączniki:
1) 108/624/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 8142.17 KB

Data dokumentu: 2020-05-18

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/623/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej nr 2 w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Symbol: 108/623/2020

Załączniki:
1) 108/623/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 8700.77 KB

Data dokumentu: 2020-05-18

Data wprowadzenia: 2020-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/631/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Symbol: 108/631/2020

Załączniki:
1) 108/631/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 3255.33 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/630/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 108/630/2020

Załączniki:
1) 108/630/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 2061.39 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/629/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 108/629/2020

Załączniki:
1) 108/629/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 752.97 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/628/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 108/628/2020

Załączniki:
1) 108/628/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1019.5 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/627/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 23

Symbol: 108/627/2020

Załączniki:
1) 108/627/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1676.31 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/622/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 108/622/2020

Załączniki:
1) 108/622/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 773.84 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/621/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej ofert złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 108/621/2020

Załączniki:
1) 108/621/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1023.93 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/620/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie miasta Radzionków

Symbol: 108/620/2020

Załączniki:
1) 108/620/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 405.46 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/619/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Klaudii Zyśk - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 108/619/2020

Załączniki:
1) 108/619/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 293.22 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 108/618/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XVIII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 108/618/2020

Załączniki:
1) 108/618/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 587.79 KB

Data wprowadzenia: 2020-05-27

WIĘCEJ »
POWRÓT