» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 121/686/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie w sprawie udzielnie pełnomocnictwa Klaudii Zyśk – dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój lata 2014-2020

Symbol: 121/686/2020

Załączniki:
1) 121/686/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 372.9 KB

Data dokumentu: 2020-07-22

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 121/685/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przyznania Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok szkolny 2020/2021

Symbol: 121/685/2020

Załączniki:
1) 121/685/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 498.85 KB

Data dokumentu: 2020-07-22

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 121/684/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości przyznawanego Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 121/684/2020

Załączniki:
1) 121/684/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 202.46 KB

Data dokumentu: 2020-07-22

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 121/683/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia Panu Marcinowi Ślęzakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: 121/683/2020

Załączniki:
1) 121/683/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 182.61 KB

Data dokumentu: 2020-07-22

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 121/682/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 121/682/2020

Załączniki:
1) 121/682/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 962.77 KB

Data dokumentu: 2020-07-22

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 121/681/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 121/681/2020

Załączniki:
1) 121/681/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 2346.66 KB

Data dokumentu: 2020-07-22

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
POWRÓT