» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 124/710/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marcie Szymik - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łubiu do składania oświadczeń woli i podejmowania wszelkich innych czynności mających na celu udział w projekcie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 124/710/2020

Załączniki:
1) 124/710/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 334.96 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/709/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Izabeli Szelidz - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli i podejmowania wszelkich innych czynności mających na celu udział w projekcie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 124/709/2020

Załączniki:
1) 124/709/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 347.42 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/708/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Adamowi Grabowskiemu - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Miedarach do składania oświadczeń woli i podejmowania wszelkich innych czynności mających na celu udział w projekcie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 124/708/2020

Załączniki:
1) 124/708/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 342.8 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/707/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 124/707/2020

Załączniki:
1) 124/707/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1188.14 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/706/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok

Symbol: 124/706/2020

Załączniki:
1) 124/706/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 2377.95 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/705/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na wynajem lokalu mieszkalnego nr 3 oraz 6 znajdującego się w budynku przy ul. Park 2 w Brynku

Symbol: 124/705/2020

Załączniki:
1) 124/705/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 350.68 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/704/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji opiniującej mającej dokonać ostatecznej oceny projektów zgłoszonych do realizacji w formie budżetu partycypacyjnego na rok 2021

Symbol: 124/704/2020

Załączniki:
1) 124/704/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 343.78 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/703/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/205/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarnowskich Górach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

Symbol: 124/703/2020

Załączniki:
1) 124/703/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 408.92 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/702/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa Uczniów w Projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 124/702/2020

Załączniki:
1) 124/702/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 9801.35 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/701/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa Nauczycieli w Projekcie pn. Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 124/701/2020

Załączniki:
1) 124/701/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 5928.35 KB

Data dokumentu: 2020-08-07

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
POWRÓT