» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 126/720/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020 – 2028

Symbol: 126/720/2020

Załączniki:
1) 126/720/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 5366.23 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/719/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 126/719/2020

Załączniki:
1) 126/719/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 2650.36 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/718/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 126/718/2020

Załączniki:
1) 126/718/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1532.76 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/717/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 126/717/2020

Załączniki:
1) 126/717/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 3727.49 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/716/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Małgorzacie Grzesiakowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do przystąpienia do programu mLegitymacja szkolna z Ministerstwa Cyfryzacji

Symbol: 126/716/2020

Załączniki:
1) 126/716/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 277.14 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/715/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXI sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 126/715/2020

Załączniki:
1) 126/715/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 402.32 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/714/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Klaudii Zyśk – dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli dotyczących porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

Symbol: 126/714/2020

Załączniki:
1) 126/714/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 267.13 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/713/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 121/685/2020 w sprawie przyznania Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok szkolny 2020/2021

Symbol: 126/713/2020

Załączniki:
1) 126/713/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 236.15 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/712/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Natalii Szczęsnej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 126/712/2020

Załączniki:
1) 126/712/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 236.33 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/711/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Anny Kamińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 126/711/2020

Załączniki:
1) 126/711/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 227.91 KB

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
POWRÓT