» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2020 roku

Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/764/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 143/764/2020

Załączniki:
1) 143/764/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 390.99 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/769/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie udzielenia Ewie Brachaczek – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiatach województwa śląskiego (V)” w latach 2021-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 143/769/2020

Załączniki:
1) 143/769/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 119.27 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/768/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie udzielenia Joannie Stomskiej – dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształceni i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej

Symbol: 143/768/2020

Załączniki:
1) 143/768/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 117.16 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/767/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu nr 5 położonego przy ul. Park 6 w Brynku, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Symbol: 143/767/2020

Załączniki:
1) 143/767/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 252.07 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/766/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tarnogórskiego za rok szkolny 2019/2020

Symbol: 143/766/2020

Załączniki:
1) 143/766/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 704.08 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/765/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Symbol: 143/765/2020

Załączniki:
1) 143/765/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 113.08 KB
2) 143/765/2020 Rada Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 140.75 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/763/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Symbol: 143/763/2020

Załączniki:
1) 143/763/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 109.42 KB
2) 143/763/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 3477.65 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/762/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 143/762/2020

Załączniki:
1) 143/762/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 108.15 KB
2) 143/762/2020 Rada Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 694.14 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/761/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 143/761/2020

Załączniki:
1) 143/761/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 473.25 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR 143/760/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 143/760/2020

Załączniki:
1) 143/760/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 1009.05 KB

Data dokumentu: 2020-10-19

Data wprowadzenia: 2020-10-21

WIĘCEJ »
POWRÓT