» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 155/828/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 155/828/2020

Załączniki:
1) 155/828/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 427.27 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwały nr 155/827/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 155/827/2020

Załączniki:
1) 155/827/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 213.31 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/826/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 155/826/2020

Załączniki:
1) 155/826/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 597.74 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/825/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Klaudii Zyśk - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Symbol: 155/825/2020

Załączniki:
1) 155/825/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 115.25 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/824/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Klaudii Zyśk - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021"

Symbol: 155/824/2020

Załączniki:
1) 155/824/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 116.72 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/823/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w latach 2021 –2023 z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Symbol: 155/823/2020

Załączniki:
1) 155/823/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 122.76 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/822/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu

Symbol: 155/822/2020

Załączniki:
1) 155/822/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 124.93 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/821/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Kaletach

Symbol: 155/821/2020

Załączniki:
1) 155/821/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 124.94 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/820/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Świerklańcu

Symbol: 155/820/2020

Załączniki:
1) 155/820/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 123.72 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/819/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia Joannie Stomskiej – dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu PO WER

Symbol: 155/819/2020

Załączniki:
1) 155/819/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 123.78 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/818/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Beaty Kapci nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 155/818/2020

Załączniki:
1) 155/818/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 114.36 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 155/817/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii dla zadania pn. "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie"

Symbol: 155/817/2020

Załączniki:
1) 155/817/2020 Typ: PDF, Rozmiar: 112.14 KB

Data dokumentu: 2020-12-14

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
POWRÓT