» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 7/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ws. zmiany do zarządzenia nr 2/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 stycznia 2006 r.Symbol: EO.0716-7/7/06

ZARZĄDZENIE NR 7/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 18 STYCZNIA 2006 R.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 2/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 stycznia 2006r.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam  co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 2/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 stycznia 2006r. wprowadza się następującą zmianę:

1. §2 otrzymuje brzmienie:
   §2. W skład Komisji wchodzą:
   Przewodniczący Komisji:
      Andrzej Dul     - Członek Zarządu  Powiatu Tarnogórskiego
   Członkowie Komisji: 
      Roman Rynduch  - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem
      Rudolf Sobczyk  - Audytor wewnętrzny w Biurze ds. Audytu  
      Dorota Synowiec  - inspektor w Biurze Kadr pełniąca obowiązki Sekretarza Komisji
 

2.   Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 934

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK