» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 39/2006 z dnia 13 marca 2006 r. ws. pow. Komisji rekrut. w celu wyłonienia kandydata na stan. młodszego referenta w Wydziale Budownictwa i ArchitekturySymbol: EO.0716-7/23/06

ZARZĄDZENIE NR 39/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 13 MARCA 2006 R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko                          młodszego referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
   Joachim Ganszyniec - Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji: 
   Henryk Łatowski  - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
   Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca funkcję Sekretarza Komisji

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-04-11

Wyświetleń: 923

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-11

« POWRÓT

WYDRUK