» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 49/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ws. powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii Bc Starostwa Pow. przeznaczonej do brakowaniaSymbol: EO.0716-7/29/06

Zarządzenie nr 49/ 2006 
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 12 kwietnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii Bc Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przeznaczonej na brakowania.

Na podstawie § 46, ust.1 pkt 2), lit. b. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego          w Tarnowskich Górach ( zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ), w związku przepisami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania
z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U.Nr.167.poz.1375)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przeznaczonej do brakowania w następującym składzie:
-  przewodniczący Komisji Pan Łukasz Romowicz -Sekretarz Powiatu;
-  członek Komisji Pani Anna Bielecka-Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
-  członek Komisji Pani Iwona Kalemba- Podinspektor Wydziału Organizacyjnego.

§ 2

Do zadań Komisji będzie należało dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej pod kątem możliwości jej wydzielenia i przeznaczenia na makulaturę lub zniszczenia, a także stwierdzenie o jej nieprzydatności dla celów praktycznych oraz o upływie jej przechowywania określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-04-24

Wyświetleń: 1022

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-24

« POWRÓT

WYDRUK