» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2021 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 30/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 maja 2021r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 22/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Symbol: 30/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 30/2021

Data dokumentu: 2021-05-04

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach"

Symbol: 29/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 29/2021

Data dokumentu: 2021-04-23

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji

Symbol: 26/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 26/2021

Data dokumentu: 2021-04-02

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.03.2021 r. w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 23/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 23/2021

Data dokumentu: 2021-03-22

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.03.2021r. w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SAR-CoV-2

Symbol: 22/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 22/2021

Data dokumentu: 2021-03-19

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 20/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 20/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 20/2021

Data dokumentu: 2021-03-09

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 79/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. oceny merytorycznej wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej w ramach programu pn. "aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 19/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2021

Data dokumentu: 2021-03-09

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie

Symbol: 13/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2021

Data dokumentu: 2021-03-02

Data wprowadzenia: 2021-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 11/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2021

Data dokumentu: 2021-02-19

Data wprowadzenia: 2021-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie

Symbol: 10/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2021

Data dokumentu: 2021-02-18

Data wprowadzenia: 2021-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzonym na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego w 2021 roku

Symbol: 7/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2021

Data dokumentu: 2021-02-04

Data wprowadzenia: 2021-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie

Symbol: 5/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2021

Data dokumentu: 2021-01-29

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: 3/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 3/2021

Data dokumentu: 2021-01-29

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 70/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu

Symbol: 2/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2021

Data dokumentu: 2021-01-19

Data wprowadzenia: 2021-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 1/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2021

Data dokumentu: 2021-01-15

Data wprowadzenia: 2021-01-18

WIĘCEJ »