» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 marca 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 172/887/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 172/887/2021

Załączniki:
1) 172/887/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 122.36 KB

Data dokumentu: 2021-03-04

Data wprowadzenia: 2021-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 172/886/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 172/886/2021

Załączniki:
1) 172/886/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 123.48 KB

Data dokumentu: 2021-03-04

Data wprowadzenia: 2021-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 172/885/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wykonanie znaku informacyjnego o światowym dziedzictwie UNESCO

Symbol: 172/885/2021

Załączniki:
1) 172/885/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 123.21 KB

Data dokumentu: 2021-03-04

Data wprowadzenia: 2021-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 172/884/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 172/884/2021

Załączniki:
1) 172/884/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 321.45 KB

Data dokumentu: 2021-03-04

Data wprowadzenia: 2021-03-08

WIĘCEJ »
POWRÓT