» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 marca 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 173/894/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Symbol: 173/894/2021

Załączniki:
1) 173/894/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 437.03 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/893/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Symbol: 173/893/2021

Załączniki:
1) 173/893/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 527.42 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/892/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami oraz terenem wokół budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego

Symbol: 173/892/2021

Załączniki:
1) 173/892/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 2549.06 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/891/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami oraz terenem wokół budynku Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego

Symbol: 173/891/2021

Załączniki:
1) 173/891/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 2457.06 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/890/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021 – 2024”

Symbol: 173/890/2021

Załączniki:
1) 173/890/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 247.51 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 5549.95 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/889/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 173/889/2021

Załączniki:
1) 173/889/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 389.51 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/888/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 215/1468/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła w Tarnowskich Górach z późn.zm.

Symbol: 173/888/2021

Załączniki:
1) 173/888/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 309.66 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-11

WIĘCEJ »
POWRÓT