» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 175/904/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/829/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2021 rok

Symbol: 175/904/2021

Załączniki:
1) 175/904/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 327.47 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/903/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Symbol: 175/903/2021

Załączniki:
1) 175/903/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 758.57 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/902/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 175/902/2021

Załączniki:
1) 175/902/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 120.73 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/901/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok

Symbol: 175/901/2021

Załączniki:
1) 175/901/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 107.95 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 282.09 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/900/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na rok 2022

Symbol: 175/900/2021

Załączniki:
1) 175/900/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 118.91 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/899/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok

Symbol: 175/899/2021

Załączniki:
1) 175/899/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 116.19 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/898/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 175/898/2021

Załączniki:
1) 175/898/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 236.77 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/897/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 175/897/2021

Załączniki:
1) 175/897/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 228.35 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/896/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2021 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wykonanie znaku informacyjnego o światowym dziedzictwie UNESCO

Symbol: 175/896/2021

Załączniki:
1) 175/896/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 213.11 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/895/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2020

Symbol: 175/895/2021

Załączniki:
1) 175/895/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 107.86 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 15740.98 KB

Data dokumentu: 2021-03-15

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
POWRÓT