» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XXIX w dniu 30.03.2021r.

Tytuł:  uchwała nr XXIX/269/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok

Załączniki:
1) XXIX/269/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 260.05 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIX/272/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Radzionków zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3269S –ulicą Długą na terenie Gminy Radzionków

Załączniki:
1) XXIX/272/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 161.92 KB

Data wprowadzenia: 2021-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIX/270/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Załączniki:
1) XXIX/270/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 511.18 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIX/271/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Załączniki:
1) XXIX/271/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 3494.12 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIX/266/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2029

Załączniki:
1) XXIX/266/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 3157.45 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIX/267/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021-2024”

Załączniki:
1) XXIX/267/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 5416.22 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.F. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXIX/274/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 171.4 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIX/273/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie poparcia apelu wyrażonego przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w uchwale nr XXXI/347/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie wpisania do ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów „Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz systemu gospodarowania wodami podziemnymi” –zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Załączniki:
1) XXIX/273/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 177.79 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIX/268/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2020

Załączniki:
1) XXIX/268/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 27756.03 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXIX/265/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji ostanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Załączniki:
1) XXIX/265/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 2371.4 KB

Data wprowadzenia: 2021-04-01

WIĘCEJ »
POWRÓT