» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 246/1714/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”

Symbol: 246/1714/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 246/1713/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg

Symbol: 246/1713/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 246/1712/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach Pani Irenie Ciosek

Symbol: 246/1712/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 246/1711/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach Pani Joannie Stomskiej.

Symbol: 246/1711/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 246/1710/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.

Symbol: 246/1710/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-02

WIĘCEJ »
POWRÓT