» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Uchwała nr 246/1711/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach Pani Joannie Stomskiej.Symbol: 246/1711/2006

Uchwała nr 246/1711/2006
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 21 sierpnia 2006 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach Pani Joannie Stomskiej.

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zgodnie z art. 39, ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:
§ 1

Powierzyć Pani Joannie Stomskiej pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach od 1 września 2006 roku do 28 lutego 2007 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-10-02

Wyświetleń: 1397

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-10-02

« POWRÓT

WYDRUK