» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Uchwała nr 246/1712/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach Pani Irenie CiosekSymbol: 246/1712/2006

Uchwała nr 246/1712/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 21 sierpnia 2006 roku

 

 

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
w Tarnowskich Górach Pani Irenie Ciosek

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 36a, ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Powierza się Pani Irenie Ciosek pełnienie obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
w Tarnowskich Górach na okres od dnia 1 września 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-10-02

Wyświetleń: 1452

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-10-02

« POWRÓT

WYDRUK