» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Uchwała nr 246/1713/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy TworógSymbol: 246/1713/2006

Uchwała nr 246/1713/2006
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 21 sierpnia 2006 roku

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17, pkt. 7, pkt a) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr 80 poz. 717z późn. zm).

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w granicach administracyjnych gminy z wyłączeniem obszarów objętych uchwałami Rady Gminy Tworóg podjętymi od dnia 06.05.1999 r. do dnia 27.03.2003 r. oraz uchwałą nr XXXVI/409/2006 z dnia 22.06.2006 r. przedstawiony wnioskiem Wójta Gminy Tworóg nr Grp/GT-7323/plan/C/51/05/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-10-02

Wyświetleń: 1486

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-10-02

« POWRÓT

WYDRUK